Transport i spedycja

Kategoria Dokumenty transportowe

Przewóz towarów
Przewóz towarów w tym przypadku to na pewno bardzo ważna oraz bardzo często wykorzystywana cecha transportu. Przecież do tego w tym przypadku wykorzystuje się pokłady transportu. Nikogo nie powinien...

Pociągi
Pociągi w tym przypadku to nic innego jak jeden z środków transportu. Jak już sama terminologia nam wskazuje, są one bezpośrednio spokrewnione z transportem. Tego rodzaju opisywana oraz podawana...

Autobusy
Autobusy w takim wypadku to na pewno jedna z wielu spotykanych oraz często wykorzystywanych terminologii. W tym przypadku nikogo nie powinien dziwić fakt, że autobusy stanowią większą część komunikacji...

Gospodarka
Gospodarka w tym przypadku m a na pewno wielkie powiązania dotyczące bezpośrednio transportu. Nikogo nie dziwi fakt, że wiele gałęzi gospodarki jest po prostu uwarunkowane poprawnym działaniem transportu....

Transport bliski
Transport bliski w tym przypadku to z kolei bardzo ważny i bardzo charakterystyczny rozum. W takim jednak aspekcie nie dotyczy on środków transportu, a raczej dotyczy bezpośrednio wszelkiego rodzaju...

Transport samochodów
Samochody nie są tak od razu gotowe do jazdy. Na pewno jak opuszczą taśmę produkcyjną to nie mogą od razu jeździć po drogach. Na początku trafiają do salonu samochodowego lub dilera danego producenta...

Kontener
Kontener to na pewno znany czynnik, a raczej znany artefakt służący przede wszystkim o transportowania towarów. W takim przypadku jak możemy się domyśleć, podawany i przedstawiany w niniejszym...

Wracanie na pusto
Jeśli chcesz złożyć serdeczne życzenia osobie, która zajmuje się spedycją w firmie transportowej albo spedycyjnej, czy po prostu transportowo - spedycyjnej, życz mu, aby nigdy nie wracał na pusto....

Zła sława kierowców tirów
Kierowcy tirów otoczeni są często złą sławą z różnych względów. Po pierwsze, kierowcy osobówek traktują kierowców tirów jako zło konieczne poruszając się po drogach, bo kierowcy tirów...

Kim jest armator?
Armator to inaczej właściciel statku lub innego pojazdu wodnego, którym przepuszcza się towary. Armator użycza swojego statku, może także życząc statku nie będącego w aktach prawnych w jego...

Żegluga dalekomorska
Transport wodny jest najbardziej opłacalny wtedy, kiedy chodzi o wypłyniecie do naprawdę dalekich krajów, inaczej nie opłaca się dostarczanie towarów do portu, przeładowywanie go na statek, później...

Wady transportowania towarów statkiem
Kiedy mamy do czynienia z koniecznością dostarczenia towarów na przykład z Polski do Indii, możemy zastanowić się, czy dla naszej firmy na pewno bardziej opłacalne będzie wysłanie tychże towarów...

Czy kierowcy są za często prześwietlani na granicy? Według urzędników TAK!
Walka o zdrowie kierowców trwa. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) wezwała wszystkie kraje UE do upewnienia, że wykorzystywana na przejściach granicznych technologia prześwietlania pojazdów...

Rynek usług transportowych i jego rodzaje
Rynek usług transportowych zdefiniować należy jako obszar obrotu usługami przewozowymi, w którym zleceniodawcy i zleceniobiorcy wzajemnie wpływają na siebie, jednocześnie kształtując popyt i...

Sposoby klasyfikowania spedycji
Spedycja stanowi proces organizacji transportu (przewozu towarów). Ogólny podział spedycji dzieli ją dwa rodzaje: spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję stanowiącą świadczenie nieodpłatne....

Modele organizacji zadań transportowych
Optymalne zarządzanie procesem transportowym stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego. Organizacja zadań transportowych polega przede wszystkim...

Umowa czarterowa w transporcie trampowym
Transport nieregularny-trampowy odbywa się na podstawie porozumień określanych jako umowy czarterowe. Są one dokumentami określającymi warunki przewozu określonego ładunku, które zostały wynegocjowane...

Dokumenty przewozowe w żegludze śródlądowej
Dokumenty przewozowe są to wszystkie umowy i formularze, najczęściej będące pisemnym oświadczeniem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz jej warunki. W żegludze...

Istotne cechy i kwalifikacje spedytora
Do najważniejszych z punktu widzenia nadawcy i odbiorcy cech i kwalifikacji spedytora należą: - kwalifikacje zawodowe, w tym nabyta wiedza o spedycji, transporcie, ładunkach i opakowaniach, znajomość...

Systemy ustalania cen w transporcie
Cena usługi finansowej jest to pieniężne wskazanie wartości zlecenia. Ceny usług transportowych zróżnicowane są ze względu na: gałąź transportu, rodzaj środka przewozowego, rodzaj usługi...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja