Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Dlaczego wschodnie firmy a tańsze?
Jak wiadomo, jeśli chcesz mieć dobrze wykonany transport swoich towarów i mieć to zrobione w miarę tanio, a przynajmniej najtaniej w obrębie polski, musisz udać eis z pytaniem o usługi do firm zlokalizowanych na wschodzie polski. Wschód polski...

Rodzaje linii kolejowych
Linię kolejowe stanowią jedne z podstawowych elementów infrastruktury kolejowej. Definiowane są jako dwa lub więcej tory kolejowe, które łączą dwa punkty: początkowy i końcowy. Linia kolejowa podzielona jest na odcinki, szlaki i odstępy. Najważniejszy...

Opłaty za przewozy w transporcie morskim
Stawki w transporcie morskim uzależnione są od możliwości płatnych ładunków oraz od taryfy klasowej. Opłaty dla ładunków drobnicowych są z reguły wyższe niż dla ładunków masowych. Stawki ponadto są uzależnione od zaszeregowania ich...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja