Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Kierowcy pracujący na własny rachunek
Jeszcze jakiś czas temu kierowcy, którzy pracowali na własny rachunek, mogli pracować sobie w ciągu tygodnia tyle ile chcieli. Jednak na szczęście sytuacja ta zmieniła się i podlegają oni już takim samym restrykcjom jak każdy inny pracownik...

Transport a spedycja - różnice
Transport różni się od spedycji pod względem postaci prawnej, jaką przyjmują obie te działalności. Tak więc osoby, które zajmują się spedycją, zajmują się w gruncie rzeczy pośrednictwem w transporcie, a nie samym transportem. Firmy najczęściej...

Ekonomika transportu- podstawowe problemy badawcze
Ekonomika transportu jest to dział ekonomii, który związany jest z zagadnieniami działalności gospodarczej w sektorze transportowym. Jest to dziedzina zaliczana do ekonomii pozytywnej i stanowi zarówno zbiór wiedzy związanej z gospodarowaniem...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja