Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Początki polskiego transportu lotniczego
Transport lotniczy zapoczątkowany został przewozem poczty w dniu 10 czerwca 1913 roku. Pierwsze przesyłki stanowiły gazety, takie jak dziennik „Matin” czy „BZ AM Mittag”, które trafiały do Polski w dniu druku. Transport pasażerski przed...

Systemy telematyczne
firmy transportowe, które są małe, często zastanawiają się nad tym, jak zwiększyć swoje obroty, jak przynosi sobie większy dochód? Tak naprawdę w takich sytuacjach skrajna oszczędność nie jest dobrym wyjściem. Najważniejsze to wiedzieć,...

Podział środków transportu pasażerskiego
Najbardziej ogólna klasyfikacja środków transportu drogowego dzieli pojazdy na: wykorzystywane w przewozie pasażerów i stosowane do transportu ładunków. Pojazdy, które znajdują zastosowanie w przewozie pasażerów to głównie samochody osobowe...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja