Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Transport towarów w kontenerach
Najlepszym sposobem na transport dużych towarów i materiałów, jest ich rozlokowanie w odpowiednio dużych pojemnikach. Taki spotkać możemy na przykład w portach rozładunkowych. Są nimi bowiem specjalne kontenery, które mogą służyć za pakunek...

Korzystanie z usług spedytora
Do czego może przydać nam się praca spedytora? Praca spedytora jest bardzo ważna, jeśli chodzi o pośredniczenie transporcie. Niekiedy pertraktacje bezpośrednio z firmą transportowa nie są efektywne, jeśli nie znamy się na tym. Spedytor to człowiek,...

Transport bliski
Transport bliski w tym przypadku to z kolei bardzo ważny i bardzo charakterystyczny rozum. W takim jednak aspekcie nie dotyczy on środków transportu, a raczej dotyczy bezpośrednio wszelkiego rodzaju środków wykorzystywanych bezpośrednio w długości...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja