Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Spedycja
Spedycja w tym przypadku to nic innego jak bardzo charakterystyczny oraz bardzo często wykorzystywany termin, który bezpośrednio pokazuje nam, że mamy do czynienia z branża TSL. Jak wiemy, jest to bardzo ważna oraz bardzo często spotykana branża....

Sposoby klasyfikowania spedycji
Spedycja stanowi proces organizacji transportu (przewozu towarów). Ogólny podział spedycji dzieli ją dwa rodzaje: spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję stanowiącą świadczenie nieodpłatne. Pierwszy rodzaj spedycji dotyczy takich...

Rodzaje żeglugi w polskim prawie
Żegluga stanowi formę komunikacji, której celem jest przewóz statkami pasażerów i ładunków w celach zarobkowych. Żeglugę dzieli się ze względu na obszar działania (morska, przybrzeżna, śródlądowa) i na jej charakter (kabotażowa, liniowa,...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja