Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Zarządzanie flotą samochodową
Coraz większa konkurencja w sektorze transportowym wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie istotnych zmian dotyczących sposoby i efektowności zarządzania. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie zintegrowanych systemów...

Podział środków transportu morskiego
Transport morski polega na przewozie osób i towarów specjalnie do tego przeznaczonymi rodzajami statków. Środki transportu morskiego dzieli się ze względu na szereg kryteriów. Biorąc pod uwagę zaangażowanie wyróżnia się środki: - do działalności...

Modele organizacji zadań transportowych
Optymalne zarządzanie procesem transportowym stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego. Organizacja zadań transportowych polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznego przewozu towaru we wskazanym...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja