Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Klasyfikacja transportu
Klasyfikacja transportu w tym narzeczu to nic innego jak bardzo ważny oraz bardzo często spotykany termin. Nikogo w takim wypadku nie dziwi fakt, że jest to klasyfikacja ogólnie wykorzystywana oraz ogólnie spotykana w powszechnym świecie. Bez niej...

Historia transportu
Transport w tym przypadku nie ma długiej i oplecionej korzeniami historii. Jednak jak wiemy, mówimy teraz o nowszych standardach. Mim oto możemy tutaj wskazać, ż e transport mógł być już wykorzystywany przez pierwszych ludzi. Jednak nie jest...

Posiadanie licencji
Każdy, kto chce w jakikolwiek sposób przewozić towar i dostawać za to pieniądze, musi posiadać specjalną licencję zezwalającą na to. Osoby nieposiadające tej licencji niestety skazane są na porażkę. Jeśli nie mamy takiej licencji, po pierwsze,...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja