Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Zasady wykonywania tranzytu
Tranzyt stanowi jeden z najważniejszych rodzajów transportu realizowanego w Europie. Przepisy prawne regulujące tranzyt zostały określone w następujących dokumentach: - Konwencji o wolności tranzytu i uchwalony na jej podstawie Statut o wolności...

Historia transportu
Transport w tym przypadku nie ma długiej i oplecionej korzeniami historii. Jednak jak wiemy, mówimy teraz o nowszych standardach. Mim oto możemy tutaj wskazać, ż e transport mógł być już wykorzystywany przez pierwszych ludzi. Jednak nie jest...

Niekorzystne warunki transportu
Jeżeli istnieją dogodne warunki transportowania ludzi oraz ładunków, to na pewno możemy w tym aspekcie wyróżnić swoista alternatywę, czyli niestety niekorzystne warunki przewozu transportu. Czasami bywa tak, że nasz ładunek zostaje uszkodzony....

Copyright @ 2010 Transport i spedycja