Transport i spedycja

Czym jest Intermodalna Jednostka Transportowa (UTI)?

Obecnie najczęściej stosowaną technologią w przewozach intermodalnych stanowi technologia kolejowo-samochodowa (szynowo-drogowa). Transport przy zastosowaniu tego sposobu przewozu polega na wykorzystaniu jednostek transportowych na głównym odcinku trasy przejazdu. Zasadniczy przejazd następuje koleją, a przewóz ładunku do i z magazynów (terminali) następuje przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego. Najczęściej w tej technologii wykorzystuje się jednostki transportowe UTI, czyli Intermodalne Jednostki Transportowe. Dzielą się ona na: kontenery wielkie, wielkie samochodowe wymienne i naczepy siodłowe.
Kontenery wielkie – jednostka transportowa przystosowana do przewozu różnymi środkami transportu, która może być przeładowywana poziomo i pionowo.
Wymienne nadwozie samochodowe stanowi pojemnik z nogami podporowymi, który nie jest przystosowany do piętrzenia. Wykorzystywany w kombinowanym przewozie towarów, gdzie może być wykorzystywany jako ciężarowy pojazd drogowy lub jako kontener wielki.
Naczepa siodłowa to każdy pojazd, który może być połączony z silnikowym pojazdem w taki sposób, że częściowo na nim się opiera. Aby naczepa siodłowa mogła być stosowana w transporcie kombinowanym musi być przystosowana do pionowego przeładunku.

Zobacz również:
Polskie prawo drogowe
Sezon urlopowy to czas, w którym w internecie jest szczególnie wiele artykułów poświęconych temu, jakie różnice miedzy przepisami drogowymi mogą nas, polaków, wyjeżdżających za granice własnymi utami, zaskoczyć. Po pierwsze, musimy pamiętać,...

Transport kolejowy
Jak wygląda transport w Polsce? Możemy zacząć od tego, co jest w naszym kraju najgorsze, a więc od transportu kolejowego -jak wiadomo, transport pasażerki oraz wszelkie inny, czyli towarowy, mocno w Polsce kuleje. W czasie, kiedy inne kraje europejskie...

Szybki transport
Szybkość transportu oraz pokonywania kolejnych kilometrów lub mil z danym ładunkiem to w świecie transportowym konieczność i n a pewno ważny aspekt. Nikogo w takim przypadku nie powinien dziwić fakt, że do tego przywiązuje się szczególną...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja