Transport i spedycja

Na czym polega praca spedytora?

Praca spedytora jest zadaniem wymagającym radzenia sobie z zadaniami złożonymi, w których potrzebna jest dobre zorganizowanie się i dobra podzielność uwagi. Spedytor to człowiek, który odpowiedzialny jest za wybranie środka transportu , a więc musi on określić na podstawie szeregu różnych zmiennych to, czy transport powinien odbyć się drogą morską, czy lądową, albo powietrzną. Każde przedsiębiorstwo spedycyjne to przedsiębiorstwo, w którego skład powinna wchodzić flota pojazdów. Każda firma spedycyjna powinna także posiadać doświadczonych prawników, którzy znaliby się na prawie transportowym oraz drogowym, a także niekiedy na prawie karnym, bo jak wiadomo z pracownikami, którzy działają jako kierowcy czy piloci są również często problemy i trzeba ich wyciągać na przykład z aresztów za to, że znaleziono u nich na granicy w kabinie albo na pace Marokańczyków, jak często niestety bywa w przypadku samochodów ciężarowych przemierzających trasę do Anglii, przez Kanał La Manche.

Zobacz również:
Historia transportu kolejowego w Polsce w skrócie
Polski transport kolejowy zaczął rozwijać się w połowie XIX wieku. W roku 1842 otwarto pierwszą linię kolejową między Wrocławiem i Oławą w zaborze pruskim. W tym samym roku linię wydłużono do Brzegu. W kolejnych latach oddawano do użytku...

Najważniejsze regulacje w transporcie drogowym
Transport drogowy stanowi jeden z najbardziej uregulowanych sektorów gospodarski. Jest to dziedzina uregulowana szeregiem konwencji międzynarodowych oraz wieloma przepisami prawa krajowego. Do najważniejszych konwencji i regulacji międzynarodowych...

Transport lądowy
Transport lądowy w tym wypadku to nie rodzaj transportu, ale jedna z kategorii. Nie dziwi nikogo fakt, że ogólna i profesjonalna klasyfikacja transportu nie może od razy wyodrębnić poszczególnych, dokładnych rodzajów przewożenia osób lub ładunków....

Copyright @ 2010 Transport i spedycja