Transport i spedycja

Podstawowe czynności spedycyjne

Zakres działalności firm spedycyjnych poszerza się wraz z rozwojem branży transportowej oraz zmianami potrzeb i preferencji klientów w sferze dystrybucji. Spedycja zmienia się również ze względu na coraz bardziej zróżnicowane warunki dostaw.
Podstawowe czynności spedycyjne są to:
- odbiór towaru od klienta i dostarczenie go odbiorcy,
- przygotowanie ładunku do transportu,
- konsolidacja i późniejsze rozdzielenie przesyłek,
- doradztwo spedycyjne,
- organizacja i zawierania umów o przewóz ładunków,
- składowanie, rzeczoznawstwo, kontrola oraz pozostałe działania związane z ładunkiem,
- przygotowanie i kompletowanie dokumentów transportowych,
- ubezpieczenie ładunku, oclenie (jeśli zachodzi taka potrzeba) towaru, kontrola przewozu,
- bieżące informowanie zleceniodawcy o przesyłce (jej stanie i położeniu).
Rozwój logistyki oraz transportu oraz zwiększenie zapotrzebowania na kompleksowe usługi powodują, że zamiast spedytorów coraz częściej na rynku pojawiają się operatorzy transportowi, operatorzy transportu multimodalnego, operatorzy logistyczni. Zakres obowiązków operatorów i spedytorów jest podobny.

Zobacz również:
Czym jest działalność transportowa?
Firmy transportowe zajmują się przemieszczaniem ładunków z miejsca na miejsc,e odbierają za to pieniądze i to stanowi ich sens egzystencji. Transport może dotyczyć ludzi, ale także do towarów. Niekiedy do tychże usług doliczają się dodatkowe,...

Systemy telematyczne
firmy transportowe, które są małe, często zastanawiają się nad tym, jak zwiększyć swoje obroty, jak przynosi sobie większy dochód? Tak naprawdę w takich sytuacjach skrajna oszczędność nie jest dobrym wyjściem. Najważniejsze to wiedzieć,...

Umowy czarterowe
Umowy czarterowe zawiera się miedzy armatorem a spedytorem, a wiec pośrednikiem w transporcie towarów na zasadach indywidualnych, nie jest to umowa na masowe i stale przewożenie towarów. Przed wszystkim, należy wyróżnić szereg różnych umów...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja